Hoofdcontent

MOVE

Cultuur, Sport en Bewegen voor iedereen!

MOVE is een samenwerkingsverband op het gebied van cultuur, sport en bewegen met als doel een gezond en veerkrachtig Mook en Middelaar.

 

MOVE organiseert en faciliteert verschillende cultuur-, sport- en beweeg stimuleringsprojecten in samenwerking met lokale partners. Wij maken slimme verbindingen met het onderwijs, kinderopvang, welzijn, buurt en zorg en zetten zo cultuur, sport en beweging in als doel en middel om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren.

 

Deze website maakt je wegwijs in de verschillende cultuur, sport en beweeg mogelijkheden die de gemeente Mook en Middelaar te bieden heeft. Ontdek hier het aanbod en schrijf je vrijblijvend in voor een of meerdere proeflessen.


Projectgroep
Debby Poels, Projectcoördinator
Myrne Smits, Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Peter Leenders, Beweegcollectief Mook en Middelaar
Marian Schijf, Beweegcoach Senioren
Glenda Jansen, Coördinator Uniek Sporten      
Jasper Jacobs, Synthese - Jongeren werker     
Betsie Kersten, KION Kinderopvang - Locatie manager 
Ton Broekmans, Kandinsky College    
Jan Cremers, Fanfare St. Caecilia
Wilbert Lamers


Projectplan
De gemeente Mook en Middelaar geeft met dit plan uitvoering aan het programma Sport en Bewegen in de buurt en de Brede Impuls Combinatiefucties.


Contact
Ben je van mening dat MOVE jou en/of jouw organisatie kan ondersteunen in het realiseren van een nieuw of het behouden van een bestaand cultuur- of sportgerelateerd initiatief, neem dan gerust contact met ons op via debby.poels@mookenmiddelaar.nl.