Hoofdcontent

Wij zijn Beweegteam Woerden

Beweegteam Woerden geeft uitvoering aan het project ‘Brede impuls combinatiefuncties’ van de gemeente Woerden.

Bij het Beweegteam werken buurtsportcoaches en de combinatiefunctionarissen die actief zijn in de hele gemeente Woerden. De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen is het leggen van verbindingen tussen sport en bewegen en andere sectoren zoals gemeente, onderwijs, welzijn, kinderopvang en zorg. De verbinding tussen de verschillende sectoren zorgt ervoor dat gezamenlijk wordt gewerkt aan het stimuleren van een gezonde levensstijl en participatie op het gebied van sport, cultuur, educatie en het sociaal domein. Hierbij wordt verder gekeken dan de grenzen van de eigen sector en gebruik gemaakt van elkaars middelen en expertise.

Meer informatie over de mogelijkheden van ons team: